Shared Joy is Twice the Joy, Shared Pain is Half the Pain

Český Čtvrtek – v Italii

S Ashten letíme z Milano do Prahy. Byli jsme od 24.4 v Italii. Na tři dny a dve noci, jsme byli v Činke Tére. A na náš poslední den a noc, jsme byli v Janov. V Činke Tére, můžete vidět krásné modré moře. Fotografovala jsme moc, ale neplavala jsem protože moře bylo moc studené. Ale, jsme obě byly ve vodě. V Pátek, jsme jely na túru mezi Monterosso a Vernazza a v Sobotu jsme ležely 4 hodiny na pláži. Počasí v Neděli bylo špatně, ale to nevadí protože jsme cestovaly z Janov do Milano a potom z Milano do Prahy. My jsme jedli opravdu nejlepší jidlo. Měli jsme mnoho mořských poldů a moje nejoblíbené jidlo byl rak. Měla jsem taky dobrý salát a píly jsme vino každy den. S každé večeři, jsme píly láhev vína.


With Ashten, I am flying from Milan to Prague. We were in Italy from the 24th of April. For three days and two nights, we were in Cinque Terre. And for our last day and night, we were in Genoa. In the Cinque Terre, you can see the beautiful blue ocean. I took lots of photos, but I didn’t swim because the ocean was very cold. But, we both walked in the water. On Friday, we hiked between Monterosso and Vernazza and on Saturday we lounged for 4 hours on the beach. The weather on Sunday was bad, but it didn’t matter because we traveled from Genoa to Milan and then from Milan to Prague. We ate truly the best food. We had a lot of seafood and my favorite thing I had was crab. I also had a really good salad and we had wine every day. With each dinner, we had a bottle of wine.

Comments? Coincidences? Sound off!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s