Shared Joy is Twice the Joy, Shared Pain is Half the Pain

Český Čtvrtek – Trhy

O víkendu, jsem jela na Výtoň na největší farmářské trhy v Praze. Máme hodně trhů ve Kalifornii, a věděla jsem tento trh bude jako tenhle, s jahodami, malinami, melony. Věděla jsem, že můžu koupit ovoce a zeleninu a chleba a květiny. Je pravda – mohla jsem. Ale Pražské trhy a Kalifornské trhy jsou jiné.

Vyton Farmer's Market

V Praze můžu koupit květiny a chleba. A opravdu dobré dortíčky. A mnouho sýrů. A ryby a čerstvý džus a kávu. Když chceš, můžeš koupit ovoce nebo zeleninu, ale myslým jsou lepší ve supermarketu než na trhu. Možná trh s ovocem bude lepší v létě, ale nevím.Dorticky!

Ale, Pražské trhy jsou jiné než jenom farmářské. Má Masopustní a Vanoční a Velikonoční trhy. Tento týden je prvný týden Velikonoční trh u Anděl, a šla jsem tam. Viděla jsem tradiční Velikonoce vejce a trdelnik (jasně!) a květiny a malé cukrové ptačky.


Over the weekend, I went to Vyton for the biggest farmer’s market in Prague. We also have markets in California, and I thought this market would be the same, with strawberries, raspberries, melons. I thought I could buy fruit and vegetables and bread and flowers. It is true – I could. But the Prague markets and California markets are different.

In Prague you can buy flowers and bread. And truly amazing little cakes. And lots of cheese. And fish and fresh juice and coffee. If you want, you can buy fruit or vegetables, but I think they are better in the supermarket than in the farmer’s market. Maybe the market’s fruit will be better in the summer, but I don’t know.

But, Prague’s markets are different than only farmer’s markets. It has Masopust (Carnival) and Christmas and Easter markets. This week is the first week of the Easter market at Andel, and I went there. I saw traditional Easter eggs and trdelnik (of course!) and flowers and small sugar birds.

*For another post about markets, see this one! Also, more pictures to come, once today’s photos of the Easter markets get onto my computer…

Advertisements

One response

  1. Ann Rounds

    Looks delicious!

    April 3, 2014 at 11:01 am

Comments? Coincidences? Sound off!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s